Algorithm Google

Cara Menerangkan Correlation

Dalam bahasa Malaysia perkataan correlation bermakna hubungan, perkaitan, korelasi.  kalau dalam SEO perkaitan ini selalu dikaitkan dengan google.  Ia adalah perkaitan cara google membuat kiraan dan memberi ranking kepada sesuatu url yang hendak diletakkan dalam kedudukan yang baik.  Correlation ini bukanlah penyebab kepada keyoword website anda jatuh.  Faktor yang diberikan oleh Google untuk melihat dan menkaji kedudukan ini disebabkan correlation adalah tidak tepat.  Correlation ini adalah cara dan keadah pengkaji ranking google untuk melihat faktor yang penting dan tidak penting kepada google.  Google memnag tidak memberi tahu sesuatu faktor yang penting yang boelh memberi kita jawapan untuk menguasai Google.

Saya membuka traking data dalam Rank Tracker yang saya install dan muncul keyword ini dalam email saya mencari keyword ini “cara menerangkan correlation”.  Dalam post saya yang lalu saya menerangkan cara menerangkan correlation.  Saya juga telah bagi video bagaimana  Rand dari Moz.com menerangkan tentang correlation ini.

Wiki memahami correlation kena baca ini

Saya bukalah nak menerangkan makna correlation. Kita adalah penguna kepada data corelation.  Sekiranya calam SEO correlation selalu dikaitkan dengan faktor yang boleh mempengaruhi capaian SEO dalam Google dan engine carian.  Google menggunakan data corelation yang berlainan dari bing.com.  Itu kita dah tahu.

Correlation

 

 

One Response

Leave a Comment

*

CommentLuv badge