Bagaimana Cara Kerja SEO?

Bagaimana SEO berfungsi dan

mengapa anda perlu mengambil berat.

Wow, Ni yang kena bagi Panduan SEO iaitu bagaimana nak belajar SEO

kerana fakta menunjukkan  90.91% semua carian dalam internet dibuat menggunakan menggunakan Google?

Google…Google. Data US ni..

kajian Keyword viewer google

Ini menyebabkan kenapa pemilik peniagaan online atau pemula atau newbiz merasa ini adalah peluang.

Google adalah enjin carian  yang bertanggungjawab untuk lebih daripada 90% menguasai  sebahagian besar pasaran enjin carian di seluruh dunia.  Anda akan terkejut melihat data ini nanti.

Belajar SEO kena tahu bagaimana SEO berfungsi.

Artikel ini memberitahu anda semua yang anda perlu tahu mengenai Panduan SEO dan belajar SEO

Google adalah sistem yang sangat kompleks yang direka untuk mengindeks atau menyimpan maklumat yang dihoskan di internet.

Google telah mencipta laman web yang sangat canggih dengan keupayaan teknologi artificial intelligence atau di namakan AI.  Ini adalah transkrip penerangan google tentang AI,

Transkrip : Google’s Artificial Intelligence CTV National News – CTV Television, May 9, 2018

Translate Full text
HOST: LISA LAFLAMME

LISA LAFLAMME: Google has unveiled a tantalizing, and maybe a little terrifying, glimpse of the future, one that makes Siri seem downright robotic. The new virtual assistant makes phone calls that sound just like a real person. Tonight, John Vennavally-Rao explores some of the ethical issues raised by the rise of artificial intelligence.

(Google telah melancarkan yang menggembirakan, dan mungkin sedikit menakutkan, sekilas tentang masa depan, yang membuat Siri kelihatan robotik. Pembantu maya yang baru itu membuat panggilan telefon suara itu seperti orang sebenar. Malam ini, John Vennavally-Rao meneroka beberapa isu etika yang dibangkitkan oleh peningkatan kepintaran buatan.)

JOHN VENNAVALLY-RAO (Reporter): When you get a robocall, you can usually tell within seconds that it’s a machine calling.

(OHN VENNAVALLY-RAO (Reporter): Apabila anda mendapat robocall, anda biasanya boleh memberitahu dalam beberapa saat bahawa ia adalah panggilan mesin.)

PHONE MESSAGE: This is an important message regarding your automotive warranty…
(PESAN TELEFON: Ini adalah mesej penting mengenai jaminan automotif anda …)

VENNAVALLY-RAO: But Google’s CEO showing off remarkable new technology aimed at helping people make restaurant reservations or to book a haircut by asking a Google smart device to make a human-like call.

(VENNAVALLY-RAO: Tetapi CEO Google menunjukkan teknologi baru yang luar biasa yang bertujuan untuk membantu orang membuat tempahan restoran atau menempah potongan rambut dengan meminta peranti pintar Google untuk membuat panggilan seperti manusia.)

SUNDAR PICHAI (Google CEO): Let’s say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10:00 and noon.

(SUNDAR PICHAI (Ketua Pegawai Eksekutif Google): Katakan anda ingin bertanya kepada Google untuk membuat janji temu rambut pada hari Selasa antara pukul 10.00 dan tengah hari.)

VENNAVALLY-RAO: What follows is a recording of an actual call between a Google computer on the left and a salon worker.

(VENNAVALLY-RAO: Apa yang berikut adalah rakaman panggilan sebenar antara komputer Google di sebelah kiri dan pekerja salun.)

HAIR SALON EMPLOYEE: Hello. How can I help you?

(TUKANG RAMBUT SALON: HELLO. Bagaimana saya boleh tolong awak?)

GOOGLE COMPUTER: Hi. I’m calling to book a woman’s haircut for a client. Um, I’m looking for something on May 3rd.

(KOMPUTER GOOGLE: Hi. Saya memanggil untuk membuat potongan rambut wanita untuk pelanggan. Um, saya sedang mencari sesuatu pada 3 Mei.)

HAIR SALON EMPLOYEE: Sure. Give me one second.

(PEKERJA RAMBUT SALON: Pasti. Berikan saya satu saat.)

GOOGLE COMPUTER: Mm-hmm.

VENNAVALLY-RAO: The Google assistant, using ums and ahs and sounding eerily human.

(VENNAVALLY-RAO: Pembantu Google, menggunakan ums dan ahs dan membunyikan manusia yang kasar)

HAIR SALON EMPLOYEE: What service is she looking for?

GOOGLE COMPUTER: Just a women’s haircut for now.

HAIR SALON EMPLOYEE: Okay. We have a 10:00?

GOOGLE COMPUTER: 10:00 a.m. is fine.

PICHAI: It’s called Google Duplex. It brings together all our investments over the years in natural language understanding, deep learning, text to speech.

SCOTT STEIN (CNET Senior Editor): I thought it was really creepy, and I think that was the general tone that a lot of people had.

VENNAVALLY-RAO: This all comes as face-swapping technology is making it harder to tell what’s real and what’s fake when it comes to video. Some think Google’s digital assistant should have to announce to the person on the other end of the line that it’s not human. Others fear the software could eventually replace workers.

CARMI LEVY (CTV Technology Analyst): There are entire classes of jobs that can be rendered obsolete by this level of artificial intelligence.

GOOGLE COMPUTER: Okay, great. Thanks.

VENNAVALLY-RAO: For better or for worse, it’s technology Google plans to start testing with the public this summer. John Vennavally-Rao, CTV News, Toronto.

LAFLAMME: All right.

Copyright CTV Television, Inc. May 9, 2018

Ia adalah umpama mesin yang boleh memberi cadangan apa yang terbaik seterusnya berupaya membuat jangkaan apa yang akan datang atau what next. Bahasa mudah mesin yang boleh berfikir.

Ia membantu kita membuat sesuatu contohnya tempahan.

Saksikan demo Google Duplex daripada Google IO 2018

https://www.google.com/search/howsearchworks yang membincangkan bagaimana mesin carian mereka berfungsi.

Ia dibahagikan kepada tiga kategori utama; Merangkak (Crawling) , Algorithms  and   Pengindeksan (Indexing) dan Maklum Balas (Responses)

Merangka dan Pengindeksan Google  mempunyai “bot atau labah Google” yang merangkak internet mencari website dan kandungan.

Apabila bot ini merangkak laman web,

Google berupaya  mempelajari kandungan  laman web tersebut.

Kemudian mereka menyimpan maklumat dalam indeks.

Indeks ini sangat mirip dengan perpustakaan tetapi bukannya buku,  tetapi  berjuta-juta laman web

Algoritma Google adalah program pengiraan yang kompleks yang boleh menganalisis data dalam indeks carian untuk lebih memahami konteksnya.

Apabila anda melakukan carian, banyak algoritma mengambil pertanyaan anda dan menganalisis tapak dalam indeks untuk memberikan jawapan yang paling baik dalam seberapa singkat masa klik yang mungkin.

Google Memberi Maklumbalas

Matlamat Google adalah untuk menyampaikan maklumat yang paling relevan kepada pengguna dalam jumlah waktu yang paling singkat.

Inilah menyebabkan Google sering mengubah algoritma dan halaman hasilnya. Ini yang menyebabkan SEO sangat menarik dan mencabar.

Unsur-unsur carian kini telah ditambah untuk meningkatkan pengalaman pengguna akhir.

On-Site SEO

Ini bermaksud kita akan berurusan dengan unsur-unsur yang ada dalam laman web anda.

Mengoptimumkan kandungan, struktur tapak, kod, kelajuan, pengalaman pengguna dan sebagainya adalah matlamat akhir .

Senarai Semak SEO 2018

 1. Duplicate content siteliner.com
 2. Hosting Location hostadvice.com
 3. NAP (Name, Adress and Phone) Details Visual check
 4. Domain Redirection siteliner.com
 5. SSL Security whynopadlock.com
 6.  Schema Markup search.google.com/structured-data/testing-tool
 7. Mobile Friendly google.com.au/webmasters/tools/mobile-friendly/
 8. Website Speed Optimisation tools.pingdom.com
 9. SEF (Search engine friendly) URLs Visual check
 10. XML Sitemap https://www.google.com/webmasters/
 11. Internal linking https://www.google.com/webmasters/
 12. Broken links brokenlinkcheck.com
 13. Visitor Tracking google.com.au/analytics/
 14.  Google Indexing https://www.google.com/webmasters/

admin

Saya happysus, Saya adalah seorang pencinta SEO. SEO adalah seni dalam menempatkan post pada kedudukan No.1 di Google. Ini adalah bidang yang saya tekun pelajari dan terus berkongsi apa yang saya praktik dan pelajari kepada semua pembaca. Saya ingin berkongsi secebis ilmu yang berguna untuk membantu sesiapa yang memerlukan. Sekiranya ada pertanyaan email happysus%live.com atau happysus's Google Profile

More Posts - Twitter - Facebook - LinkedIn - Pinterest - Google Plus